top of page

City Tour

Farm House Ranong Travel

FHT 05.jpg

City Tour ระนอง (5 ชม.)

 • นำท่านชม พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่ จังหวัดระนอง ของพระมหากษัติริย์ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

 • นำท่านชม บ้านเทียนสือ บ้านร้อยปีสไตล์จีน มีอายุมากกว่า 100 ปี สืบทอดเรื่องราวคู่มากับตำนานเมืองระนอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับฉ่ายหล่วน ตัวบ้านเป็นเรือน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก มีตัวบ้านด้านหน้า ด้านหลังมีลักษณะเหมือนบ้านแฝด มีสวนกลางบ้าน หน้าต่างทุกช่องเป็นไม้แผ่นหนา  รูปทรงแบบหมวกทหารจีนโบราณ พื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้อง ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักเจ้าของโกศุภ ทายาทของเทียนสือ เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ถือว่า บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร J&T อาหารพื้นเมือง

 • สักกาะระ หลวงพ่อดีบุก ที่ วัดหงาว ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของ จังหวัดระนอง วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกได้สร้างความเจริญ

 • เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ร้านวัชรี (กะปิ กุ้งแห้ง กาหยู ปลาเค็ม กาแฟ ผ้าปาเต๊ะ)

 • แวะถ่ายรูปที่ ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน ฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ฤดูร้อน เป็นสีทอง ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขา เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหมาะกับการถ่ายรูป

 • เดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน เป็นน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส อีกทั้งน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนยังมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ ชมวิวทิวทัศน์ สามารถแช่เท้า แช่ตัว และนอนลานปูนร้อน

 • ส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ

 

City Tour ระนอง (8 ชม.)

 • เดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน เป็นน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส อีกทั้งน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนยังมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ ชมวิวทิวทัศน์ สามารถแช่เท้า แช่ตัว และนอนลานปูนร้อน

 • นำท่านไปยัง ตลาดพม่า แหล่งจำหน่ายสินค้าจากประเทศพม่า มากมายหลากหลายชนิด มีทั้งของฝาก และของใช้ประจำวัน เช่น ทานาคา ผ้าถุง ชาพม่า ขนมต่างๆ

 • นำท่านชม พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่ จังหวัดระนอง ของพระมหากษัติริย์ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร J&T อาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม บ้านเทียนสือ บ้านร้อยปีสไตล์จีน มีอายุมากกว่า 100 ปี สืบทอดเรื่องราวคู่มากับตำนานเมืองระนอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับฉ่ายหล่วน ตัวบ้านเป็นเรือน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก มีตัวบ้านด้านหน้า ด้านหลังมีลักษณะเหมือนบ้านแฝด มีสวนกลางบ้าน หน้าต่างทุกช่องเป็นไม้แผ่นหนา  รูปทรงแบบหมวกทหารจีนโบราณ พื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้อง ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักเจ้าของโกศุภ ทายาทของเทียนสือ เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ถือว่า บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง

 • นำท่านไปผ่อนคลาย แช่น้ำร้อนที่ บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง เป็นน้ำพุร้อนอยู่ที่พื้นที่ที่มีหุบเขาล้อมรอบ มีลำธารและสายน้ำธรรมชาติใสสะอาดไหลผ่าน และน้ำในลำธารแห่งนี้ นอกจากเป็นลำน้ำธรรมชาติแล้ว ยังมีน้ำแร่ไหลผสมในลำคลอง ท่านสามารถแช่น้ำร้อน สลับกับ เล่นธารน้ำเย็น พร้อมด้วยสปาปลา ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่กลางหุบเขา

 • สักกาะระ หลวงพ่อดีบุก ที่ วัดหงาว ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของ จังหวัดระนอง วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกได้สร้างความเจริญ

 • เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ร้านวัชรี (กะปิ กุ้งแห้ง กาหยู ปลาเค็ม กาแฟ ผ้าปาเต๊ะ)

 • แวะถ่ายรูปที่ ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน ฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ฤดูร้อน เป็นสีทอง ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขา เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหมาะกับการถ่ายรูป

 • ส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ

bottom of page