top of page

FARM HISTORY

   คำแรก " ฟาร์ม " เริ่มต้นจากธุรกิจหลักของครอบครัวมหพันธ์ทิพย์ คือฟาร์มไก่ไข่ เมื่อพ่อแม่ต้องการขยายธุรกิจ จึงเปรียบเสมือนการรวบรวมทุกรายละเอียดของฟาร์ม ด้วยความยึดมั่นในคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ผสานกับ " เฮ้าส์ " ที่มากจากบ้านแห่งความรักและอบอุ่น

    ฟาร์มเฮ้าส์ จึงมีบุคลิกที่อบอุ่น ใส่ความรักลงทุกรายละเอียด เราจริงจัง
ในคุณภาพของการพักผ่อนเพื่อให้ลูกค้าพร้อมสำหรับวันใหม่ และเติมความ
สดชื่นของอาหารเช้าด้วย " ไข่ไก่สดวันแรก " ของแม่ไก่จากพันธ์ทิพย์ฟาร์ม

bottom of page