top of page

เกาะบรูเออร์

Farm House Ranong Travel

Bruer 01.jpg

07.30 รถรับท่านจากที่พักไปยัง ท่าเรือซีสตาร์ ระนอง เพื่อเช็คอินรับเอกสารผ่านแดน
        รับอุปกรณ์ดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวันติน)
        ที่ทางเราเตรียมไว้บริการ

08.45 เตรียมพร้อมและออกเดินทางจาก ท่าเรือซีสตาร์ ระนอง ไปยัง เกาะสอง ประเทศพม่า
        โดยเรือเร็ว เพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน เพื่อเดินทางสู่ เกาะบรูเออร์ (Bruer Island) ทะเลพม่า

10.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่ 1 เกาะบรูเออร์ใต้ (South Bruer) ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามและ
        หลากหลาย ที่สุดของทะเลพม่า ชมดงปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์

11.30  ดำน้ำจุดที่ 2 รูบี้สตาร์ (Ruby Stars) จุดดำน้ำแห่งใหม่ที่สวยงามของทะเลพม่า
        เต็มไปด้วยกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใจ งดงามดั่งทับทิม อัญมณีอันสวยงามใต้ท้องทะเล

12.30  นำท่านขั้น เกาะบรูเออร์(Bruer Island) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบน หาดคู่ (Twin Beach)
        รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะบรุเออร์ ณ ใจกลางหาดคู่

14.30 เดินทางไปดำน้ำจุดที่ 3 เกาะย่านเชือก (Zadetkyi Island) ชมพูเขาดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน
        แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวกว่า 200 เมตร

17.00 เดินทางถึง ท่าเรือซีสตาร์ ระนอง รับประทานส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ผัดหมี่ พร้อมเครื่องดื่ม

17.30 รถตู้รับท่านเดินทางกลับโดยสวัสติภาพ
 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ***

bottom of page