top of page

โปรแกรม ดำน้ำระนอง  3 เกาะ 1 วัน

Farm House Ranong Travel

-นำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือ เวลาประมาณ 8.00 น.

เริ่มโปรแกรมดำน้ำ เรือออก 9.00 น.

-นำท่านไปยังจุดดำน้ำแรก เกาะค้างคาว ซึ่งเป็นเกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะของระนอง มีหาดทรายที่ขาวละเอียด โดยท่านจะได้ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด

-จากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะกำตก หรืออ่าวเขาควาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปวงกลม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีความยาวของหาดประมาณ 300 เมตร คล้ายสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ เล่นน้ำและถ่ายรูปกับทะเลแหวก พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย

-นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะญี่ปุ่น เกาะที่มีเนื้อทรายละเอียด นุ่มเท้า นอกจากนั้นน้ำทะเลยังใสจนสามารถมองเห็นพื้นทรายได้อีกด้วย

-รถรับท่านกลับยังสนามบิน หรือสถานีขนส่ง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ไม่รวมรถรับส่ง
 

ราคา 1,900 บาท/ท่าน (2-3 ท่าน)

ราคา 1,300 บาท/ท่าน (4-5 ท่าน)

ราคา 1,000 บาท/ท่าน (6 ท่านขึ้นไป)

รวมรถรับส่ง

ราคา 4,000 บาท/ท่าน (2-3 ท่าน)

ราคา 2,500 บาท/ท่าน (4-5 ท่าน)

ราคา 2,000 บาท/ท่าน (6 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุ อาหารกลางวัน ชูชีพ สนอร์คเกิ้ล
 

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ และคลื่นลมในทะเล

bottom of page