top of page

เกาะพยาม (Day Trip)

-ออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม โดยสปีดโบ้ท ออกรอบเรือประมาณ 10.00 น.

- เมื่อท่านเดินทางไปถึงฝั่งเกาะพยาม ทางเราจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มารับ

- นำท่านเดินทางไปยัง MP Resort เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

- กิจกรรมอาบแดด พายเรือคายัค

- เดินทางกลับไปยังท่าเรือพยามระนอง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เกาะพยาม 3 วัน 2 คืน (พัก พยามคอทเทจ)

วันที่1

 • รับท่านจากสนามบิน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดระนอง เพื่อทำการ Check in โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ ใจกลางเมืองระนอง หรือเทียบเท่า

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ (อาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง)

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม โดยรอบเรือประมาณ 10.00 น.

 • นำท่านไปยัง พยามคอทเทจ โดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (รถแท๊กเตอร์พ่วงสำหรับคณะใหญ่) เพื่อ check in

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ วิจิตรบังกะโล (ห่างจากรีสอร์ทที่พักประมาณ 50 เมตร)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับกิจกรรมพายเรือคายัค อาบแดด ชมหินทะลุ

 • รับประทานอาหารเย็น ณ พยามคอทเทจ

วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท และทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ทที่พัก

 • เดินทางกลับยังฝั่งระนอง

 • รถสองแถวไม้รอรับท่าน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ไปยังสถานที่แรก

 •   จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่ จังหวัดระนอง ของพระมหากษัติริย์ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

 • นำท่านชม บ้านเทียนสือ บ้านร้อยปีสไตล์จีน มีอายุมากกว่า 100 ปี สืบทอดเรื่องราวคู่มากับตำนานเมืองระนอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับฉ่ายหล่วน ตัวบ้านเป็นเรือน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก มีตัวบ้านด้านหน้า ด้านหลังมีลักษณะเหมือนบ้านแฝด มีสวนกลางบ้าน หน้าต่างทุกช่องเป็นไม้แผ่นหนา  รูปทรงแบบหมวกทหารจีนโบราณ พื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้อง ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักเจ้าของโกศุภ ทายาทของเทียนสือ เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ถือว่า บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร J&T อาหารพื้นเมือง

 • สักกาะระ หลวงพ่อดีบุก ที่ วัดหงาว ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของ จังหวัดระนอง วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกได้สร้างความเจริญ

 • เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ร้านวัชรี (กะปิ กุ้งแห้ง กาหยู ปลาเค็ม กาแฟ ผ้าปาเต๊ะ)

 • แวะถ่ายรูปที่ ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน ฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ฤดูร้อน เป็นสีทอง ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขา เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหมาะกับการถ่ายรูป

 • เดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน เป็นน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส อีกทั้งน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนยังมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ ชมวิวทิวทัศน์ สามารถแช่เท้า แช่ตัว และนอนลานปูนร้อน

 • ส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ

เกาะพยาม 3 วัน 2 คืน (พัก MP Resort)

วันที่1

 • รับท่านจากสนามบิน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดระนอง เพื่อทำการ Check in โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ ใจกลางเมืองระนอง หรือเทียบเท่า

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ (อาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง)

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม โดยรอบเรือประมาณ 10.00 น.

 • นำท่านไปยัง MP Resort โดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (รถแท๊กเตอร์พ่วงสำหรับคณะใหญ่) เพื่อ check in

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ วิจิตรบังกะโล (ห่างจากรีสอร์ทที่พักประมาณ 50 เมตร)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับกิจกรรมพายเรือคายัค อาบแดด ชมหินทะลุ

 • รับประทานอาหารเย็น ณ MP Resort

วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท และทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ตที่พัก

 • เดินทางกลับยังฝั่งระนอง

 • รถสองแถวไม้รอรับท่าน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ไปยังสถานที่แรก

 •   จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่ จังหวัดระนอง ของพระมหากษัติริย์ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

 • นำท่านชม บ้านเทียนสือ บ้านร้อยปีสไตล์จีน มีอายุมากกว่า 100 ปี สืบทอดเรื่องราวคู่มากับตำนานเมืองระนอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับฉ่ายหล่วน ตัวบ้านเป็นเรือน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นตึก มีตัวบ้านด้านหน้า ด้านหลังมีลักษณะเหมือนบ้านแฝด มีสวนกลางบ้าน หน้าต่างทุกช่องเป็นไม้แผ่นหนา  รูปทรงแบบหมวกทหารจีนโบราณ พื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้อง ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักเจ้าของโกศุภ ทายาทของเทียนสือ เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ถือว่า บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร J&T อาหารพื้นเมือง

 • สักกาะระ หลวงพ่อดีบุก ที่ วัดหงาว ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของ จังหวัดระนอง วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกได้สร้างความเจริญ

 • เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ร้านวัชรี (กะปิ กุ้งแห้ง กาหยู ปลาเค็ม กาแฟ ผ้าปาเต๊ะ)

 • แวะถ่ายรูปที่ ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน ฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ฤดูร้อน เป็นสีทอง ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขา เพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหมาะกับการถ่ายรูป

 • เดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน เป็นน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส อีกทั้งน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนยังมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ ชมวิวทิวทัศน์ สามารถแช่เท้า แช่ตัว และนอนลานปูนร้อน

 • ส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ

bottom of page