travel_slider_1
travel_slider_2
travel_slider_3
travel_slider_4
banner_hotel
banner_traval
banner_restuarant

โปรแกรมเที่ยวระนอง City Tour 1 วัน

ทริปเที่ยวระนองแบบวันเดียวจบ ทริปเดียวที่ให้มากกว่าความคุ้มค่า ท่านจะได้สัมผัสระนองได้อย่างลึกซึ้ง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ บรรยากาศเมืองฝนแปดแดดสี่ อาหารพื้นเมืองแปลกตารสชาติเยี่ยม พบกับธรรมชาติที่ลงตัว ได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านไกด์พื้นเมือง รู้จักระนองผ่านคนระนองเอง สัมผัสบรรยากาศบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน อาบน้ำแร่บำบัดสุขภาพ พบกับประวัติศาสตร์ของจังหวัด

ราคาต่อท่าน

โปรแกรมเที่ยวระนอง City Tour 1 วัน

ราคา 450 บาท / ท่าน

สนใจติดต่อ

ติดต่อสอบถามวันเดินทาง ต้องการจองแพ็คเกจ โปรโมชั่น หรือข้อมูลเพิ่มเติม

092-978-6995

การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม City Tour

  • ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก โดยรถสองแถวไม้ รถประจำท้องถิ่นของจังหวัดระนอง ไปยัง พระราชวังรัตนรังสรรค์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่ จังหวัดระนอง ของพระมหากษัติริย์ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
  • หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พาท่านเดินทางต่อสู่ วัดหงาว ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของ จังหวัดระนอง วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกได้สร้างความเจริญให้กับระนอง
  • นำท่านเดินทางต่อยัง ภูเขาหญ้า ฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ฤดูร้อน เป็นสีทอง ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหมาะกับการถ่ายรูป
  • แวะร้านของฝากพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจังหวัดระนองที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็น กาหยู (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) กุ้งแห้ง และกะปิ
  • ปิดท้ายพาท่านผ่อนคลายยัง บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน เป็นน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 60 องศาเซลเซียส อีกทั้งน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนยังมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพ ชมวิวทิวทัศน์ และร้านขายของฝาก
  • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ